Creixement

Creixement, crecimiento. Barcelona Visions, febrero de 2016.